Odabir najprikladnijeg modela životopisa

Ponekad se određeni segmenti životopisa odnosno informacije koje u životopis trebate uključiti  prilagođavaju poslu ili stipendiji za koje se prijavljujete. U tom smislu životopise možemo podijeliti u tri skupine:

 1. Kronološki model,
 2. Funkcionalni model,
 3. Kombinirani model.

Ovisno o jedinstvenim karakteristikama svakog pojedinca u izradi životopisa agencija Omnia pomaže u odabiru najprikladnijeg. Struktura kronološkog modela životopisa, s radnim iskustvom i školovanjem počevši od najnovijih prema najstarijima, služi prezentiranju slijeda postignuća pojedinca i vertikalnog razvoja njegove karijere unutar jedinstvenog područja određene struke. Funkcionalni model životopisa, pak, služi prikazu onih vještina i sposobnosti pojedinca koje su najvažnije za radno mjesto ili stipendiju za koju se prijavljuje, bez obzira na kronološki slijed školovanja ili radnih iskustava, a prikladni su osobito za pojedince koji mijenjaju karijeru ili imaju „praznine“ u radnom iskustvu unutar određenog područja.

Odabir nekog od modela životopisa bit će određen ciljevima kojima je pojedinac usmjeren (prijava za slično radno mjesto u novoj tvrtki, prijava na radno mjesto unutar područja u kojemu pojedinac nema dovoljno ili čak nikakva radna iskustva, prijava pojedinca koji želi prikriti „praznine“ u vlastitom radnom iskustvu itd.). Agencija Omnia pomoći će svakoj osobi u izradi savršenog životopisa prikladnog samo za njezin individualni profesionalni profil, služeći se svim podacima koje joj ona dostavi o sebi (osobni podaci, podaci o obrazovanju, podaci o radnom iskustvu, s pratećim kontaktnim podacima i preporukama, podaci o vještinama kao što su strani jezici, digitalne, socijalne i komunikacijske  vještine  itd.).

Također, uz konciznost i koherentnost informacija koje će nam pojedinac povjeriti za izradu životopisa, lektori u agenciji Omnia zaduženi su i za brigu o tome da životopis bude napisan bez pravopisnih i gramatičkih pogrešaka, kako u dokumentu sastavljenom na materinjem jeziku, tako i u onom prevedenom na strani jezik.

Životopisu se najčešće prilaže motivacijsko pismo, kao kratak tekst o esejističkoj formi koji nadopunjuje strogu formu životopisa prilagođavajući profesionalni profil kandidata instituciji kojoj se javlja.

Više o motivacijskim pismima možete pročitati na našem sljedećem linku: http://www.omniaprijevodi.hr/motivacijsko-pismo-dodatni-dasak-osobnosti/

Profesionalno sastavljanje životopisa (CV/curriculum vitae)

Umijeće sastavljanja dobrog životopisa, poznatog i pod nazivom CV (curriculum vitae), jedna je od važnih stepenica na putu dobivanja željenog posla ili stipendije za studij. Uz motivacijsko pismo koje se danas, u sklopu profesionalnih prijava za radna mjesta i stipendije, gotovo uvijek šalje uz životopis, ta dva dokumenta često predstavljaju prvi dojam koji osoba stvara kod potencijalnog poslodavca ili obrazovne institucije.

S profesionalnim sastavljanjem kvalitetnog životopisa i motivacijskog pisma agencija Omnia – prevoditeljstvo, pisanje i tekstni dizajn pomoći će Vam da se prilikom prijave na natječaj ili slanjem dokumenata neovisno o natječaju, istaknete u masi prijava. Dobar životopis, naime, uz stroge formalne zahtjeve, mora odisati osobnom notom, mora biti jedinstven i poseban te takav da u mnoštvu životopisa bude baš on odabran.

Životopisi mogu biti napisani u raznim formama (u formi eseja ili u nekom od obrazaca kao što je Europass obrazac), a općenito ih dijelimo na profesionalne – s pregledom čitave radne i akademske karijere te na akademske – odnosno s pregledom ukupnog obrazovanja i postignuća u akademskom radu (školovanje, objavljeni akademski radovi, održana predavanja, sudjelovanja na konferencijama itd.).

Ovisno o cilju koji pojedinac želi ostvariti, odnosno o njihovoj korisnosti, životopise možemo podijeliti u tri skupine: kronološki, funkcionalni i kombinirani model. U agenciji Omnia pomoći ćemo Vam u odabiru i izradi najprikladnijeg životopisa za Vas.

 

Više o vrstama životopisa možete pročitati na sljedećem linku: http://www.omniaprijevodi.hr/odabir-najprikladnijeg-modela-zivotopisa/

POSTUPAK LEGALIZIRANJA DOKUMENATA

Kako bi domaće javne isprave, koje izdaju državne institucije, poput rodnog lista, vjenčanog lista, svjedodžbe, diplome, izvoda iz matične knjige, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o bračnom stanju i sl., bile valjane na području druge države, moraju biti propisno ovjerene. Za njihovu uporabu u inozemstvu, morat ćete provesti postupak njihove legalizacije ili nadovjere.

Također, ako imate stranu javnu ispravu koja Vam je potrebna radi ostvarivanja nekog prava u Republici Hrvatskoj, možete ju koristiti pod uvjetom da je ispravu ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj Vam je izdana javna isprava potvrdom Apostille.

Ako Vam je dokument, npr., izdalo tijelo u Švicarskoj morat ćete taj dokument nadovjeriti kod nadležnog tijela u Švicarskoj potvrdom Apostille.

Ako trebate ovjeriti javni dokument koji Vam je izdalo tijelo u Republici Hrvatskoj zatražit ćete ovjeru potvrdom Apostille kod nadležnog općinskog suda u Hrvatskoj, na čijem je području tijelo koje Vam je izdalo dokument. Sukladno odredbama Haške konvencije od 5. listopada 1961. godine, koju je potpisala i Republika Hrvatska, ovjera potpisa i pečata na dokumentu koji će se koristiti izvan Republike Hrvatske provodi se potvrdom Apostille.

 

Ovjera potpisa i pečata na ispravi vrši se potvrdom „APOSTILLE“ na:

 • ispravama koje je izdao službenik državnog tijela, uključujući i one koje je izdao upravitelj sudske pisarnice,
 • administrativnim ispravama (diplomama, svjedodžbama, ispravama izdanim u matičnim uredima (kao što su izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice umrlih, potvrde o slobodnom bračnom stanju) i sl.),
 • ispravama koje je izdao ili ovjerio javni bilježnik.

 

Za izdavanje potvrde „APOSTILLE“ u Republici Hrvatskoj ovlašteni su općinski sudovi za isprave koje su izdala tijela sa sjedištem na području nadležnosti tih sudova.

Na države koje nisu stranke Konvencije, primjenjuje se zakonski režim ovjere isprava za uporabu u inozemstvu sukladno Zakonu o legalizaciji isprava za upotrebu u inozemstvu. Isprava namijenjena za te države valjana je nakon što obavi postupak ovjere potpisa i pečata na općinskom sudu, te postupak pune legalizacije (nadovjere) kod Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Ako Vam je ispravu izdalo tijelo države koja nije potpisnica bilateralnih ugovora s Republikom Hrvatskom u pravnim stvarima koji oslobađaju od legalizacije isprava izdanih u jednoj državi ugovornici radi uporabe u drugoj državi ugovornici ili Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, ispravu ćete morati legalizirati, odnosno nadovjeriti u postupku pune legalizacije u državi čije tijelo Vam je izdalo ispravu.

 

Postupak pune legalizacije javne isprave

Postupak pune legalizacije u Republici Hrvatskoj znači da javnu ispravu koju Vam je izdalo tijelo u Republici Hrvatskoj, a koja Vam je potrebna u inozemstvu morate:

 • prevesti kod sudskog tumača u Republici Hrvatskoj,
 • ovjereni prijevod, zajedno s kopijom i biljezima, predajete Općinskom sudu nadležnom prema mjestu imenovanja sudskog tumača, koji će ovjeriti ovjeru sudskog tumača (u pravilu je gotovo idući radni dan),
 • dokumente zatim nosite u Ministarstvo pravosuđa na nadovjeru potpisa suca i pečata suda. Tamo će Vam dati uplatnicu na iznos sukladan broju ovjera, a s potvrdom plaćanja iste se vraćate u Ministarstvo gdje Vas čekaju ovjereni dokumenti (u pravilu je gotovo kroz pola sata).
 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je zadnja institucija koja ovjerava dokumente – ona obavlja nadovjeru potpisa službenika i pečata Ministarstva pravosuđa. Pobrinite se da uz originale predate i kopije već ovjerenih dokumenata. Tamo će Vam također dati uplatnicu na iznos sukladan broju ovjera, a s potvrdom plaćanja iste se vraćate u Ministarstvo gdje Vas čekaju ovjereni dokumenti (u pravilu je gotovo kroz pola sata).

 

Pripazite na radno vrijeme suda i ministarstava, budući da imaju posebne termine za zaprimanje klijenata. Za dodatne informacije nazovite Općinski sud u Vašem gradu.

 

Popis država za koje nije potrebna nadovjera isprava

Legalizacija odnosno nadovjera isprava neće Vam biti potrebna za države s kojima Republika Hrvatska ima potpisane ugovore o pravnoj pomoći i koji oslobađaju legalizaciju isprava radi uporabe u drugoj državi ugovornici, a to su:

Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Francuska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Srbija i Ruska Federacija.

 

Popis država za koje je potrebna nadovjera isprava

Nadovjera isprave potvrdom „Apostille“ trebat će Vam za države potpisnice Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, a to su:

Albanija, Andora, Antigua i Barbuda, Argentina, Armenija, Australija, Azerbajdžan, Bahami, Bahrein, Barbados, Belgija, Belize, Bjelorusija, Bocvana, Bolivija, Brazil, Brunej Darussalam, Burundi, Cipar, Čile, Danska, Dominika, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Estonija, Fidži, Finska, Grčka, Grenada, Gruzija, Guatemala (od 18.09.2017.), Honduras, Hong Kong, Hrvatska, Indija, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Južna Afrika, Kabo Verde, Kazahstan, Kina (samo za Hong Kong i Macao), Kirgistan, Kolumbija, Republika Koreja (Južna Koreja), Kosovo, Kostarika, Kukovi otoci, Latvija, Lesoto, Liberija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malavi, Malta, Maroko, Maršalovi otoci, Mauricius, Meksiko, Moldova, Monako, Mongolija, Namibija, Nikaragva, Niue, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Oman, Panama, Paragvaj, Peru, Portugal, Samoa, San Marino, Sejšeli, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Surinam, Svazi, Sveti Kristofor i Nevis, Sveta Lucija, Sveti Toma i Prinsipe, Sveti Vincent i Grenadini, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tadžikistan, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vanuatu i Venezuela.

 

Više o samoj ovjeri Apostille pročitajte u prethodnom blogu http://www.omniaprijevodi.hr/sto-je-ovjera-apostille-kada-vam-je-potrebna/

Što je to ovjera Apostille i kada Vam je potrebna?

Prije početka prevođenja isprava koje su izdale državne institucije u Hrvatskoj, potrebno je provjeriti moraju li one biti ovjerene potvrdom Apostille.  Nakon što se informirate traže li propisi države kojoj ćete predati ispravu, da ona bude i legalizirana, odnosno ovjerena potvrdom Apostille, tu ćete informaciju javiti prevoditeljskoj agenciji u kojoj želite da Vam se prevedu Vaši dokumenti. Također ćete nas obavijestiti o tome na kojem općinskom sudu u Hrvatskoj planirate svoje isprave ovjeriti jer o tome ovisi odabir tumača koji će za Vas pripremiti ovjereni prijevod.

Primjerice, potvrdu Apostille u pravilu zahtijevaju države Bliskog istoka. Želite li se zaposliti u Dubaiu na radnom mjestu koje zahtijeva priznavanje Vašeg hrvatskog stupnja obrazovanja, odnosno diplome, zatražit ćete uslugu prevoditeljske agencije u kojoj ćete dobiti uslugu ovjerenog prijevoda svoje diplome  od sudskog tumača za arapski jezik u Hrvatskoj. Prije prevođenja pružit ćete i informaciju na kojem općinskom sudu ćete zatražiti ovjeru potvrdom Apostille. Vaša diploma bit će prevedena na arapski jezik i uvezana s prijevodom, ovjerenim pečatom i potpisom sudskog tumača kojeg priznaje taj isti općinski sud. Ukoliko Vaš dokument prevede sudski tumač koji nije imenovan od strane suda koji Vam ovjerava dokument, samu ovjeru potvrdom Apostille nećete moći provesti. Na primjer, ukoliko je Vaš dokument preveo i ovjerio sudski tumač u Zagrebu, potvrdu Apostille ćete moći dobiti samo na općinskom sudu u Zagrebu.

 

Sažeto, postupak apostiliranja u Hrvatskoj bio bi sljedeći:

 1. Dobro se informirajte treba li uz Vaš dokument, kako bi bio valjan, biti priložena i potvrda Apostille.
 2. Odlučite na kojem sudu u Republici Hrvatskoj želite dobiti potvrdu Apostille za Vaš dokument.
 3. Dokument, zajedno s tom informacijom, dostavljate nama na ovjereni prijevod koji obavlja sudski tumač imenovan od strane suda na kojem ćete dokument apostilirati.
 4. Ovjereni prijevod, zajedno s kopijom i biljezima, predajete Općinskom sudu u Republici Hrvatskoj koji Vam izdaje potvrdu Apostille.
 5. Vaš dokument je sada legaliziran i spreman za upotrebu.

 

Više o samom postupku legaliziranja dokumenata pročitajte u sljedećem blogu http://www.omniaprijevodi.hr/postupak-legaliziranja-dokumenata/