Grafičko oblikovanje tekstova i priprema za tisak

Omnia može biti uz Vas i u završnom koraku pripreme teksta kataloga, brošura, letaka i ostalog reklamnog materijala za njihov tisak.  Nakon lekture i korekture, cjelovito grafičko oblikovanje tekstova i pripremu za tisak  slobodno prepustite nama.