Besedila z različnih področij in strok

Agencija Omnia združuje strokovnjake za pisanje vseh vrst besedil z različnih področij in strok ter za različne namene  (življenjepisi, vloge za štipendije, prošnje in prijave za zaposlitev in podobno).

Poseben izziv za metodologijo pisanja, strukturo besedila, argumentacijo, terminologijo, lekturo je ravno pisanje v različnih področjih in disciplinah. Visoka pismenost se zahteva tudi v številnih tehničnih in naravoslovnih disciplinah (opis metodologije raziskav, predstavitev pridobljenih rezultatov, argumentacija in podobno) v okviru različnih specializiranih, profesionalnih področij in poklicih. Naši strokovnjaki bodo vaši osebni mentorji, ki vam bodo pomagali na področju profesionalnega pisanja.