SODNI PREVODI

Sodni prevodi so posebna vrsta prevodov, ki jih opravljajo sodni prevajalci. Gre za osebe z diplomo in izrednim znanjem tujega(ih) jezika(ov), ki so opravile izpit za sodnega prevajalca in jih imenuje sodišče.

Sodni prevodi so zvezani z izvirnikom, overjeno ali navadno kopijo izvirnega dokumenta ter so opremljeni z žigom in podpisom sodnega prevajalca, ki s tem zagotovi istovetnost prevedenega besedila z izvirnikom.

Sodne prevode vseh vrst dokumentov bodo za vas pripravili naši preverjeni sodni prevajalci, ki imajo bogate izkušnje z najrazličnejšimi vrstami sodnih prevodov.